Het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD) is het kwaliteitsregister voor dierenartsen. Het betreft een database waarin vastgelegd is welke nascholing voor dierenartsen geaccrediteerd is en met hoeveel punten en het houdt voor de dierenarts bij hoeveel nascholing en dus hoeveel punten deze heeft behaald.

Aanleiding en geschiedenis

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; dr. H. Bleker en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; mw. drs. E.I. Schippers hebben middels een brief aan de Tweede Kamer d.d. 25 november 2011 gesteld dat ze het essentieel achten dat de kwaliteit van de dierenarts geborgd wordt en vinden dat het kwaliteitsplan van de KNMvD de juiste elementen hiervoor bevat.

Lees meer over de aanleiding en de geschiedenis voor het ontwikkelen van het CKRD.

Deelname

Deelname aan het CKRD is vrijwillig en omvat het volgende: 

Na het vaststellen van bovenstaande eisen, is de dierenarts in het CKRD geregistreerd en wordt bijgehouden welke nascholing gevolgd is en hoeveel punten hieraan verbonden zijn. De professional kan hiermee op transparant wijze aantonen dat hij / zij serieus werk maakt van de eigen ontwikkeling in het vakgebied.

Inschrijven

Inschrijven in het CKRD gaat via PE-Veterinair en kost € 150,- excl. btw.

De CKRD-registratie regelt u op www.pe-veterinair.nl

  • Heeft u al een Z login-account met toegang tot de KNMvD? Dan kunt u met die inloggegevens ook inloggen in PE-Veterinair. Direct inloggen PE-Veterinair
  • Heeft u nog geen Z login-account met toegang tot de KNMvD? Vraag deze dan aan via dit formulier. U ontvangt dan per e-mail een uitnodiging om met uw Z login toegang te krijgen tot PE-Veterinair of om een Z login-account aan te maken.

 TIP: Lees hier het stappenplan aanmelden CKRD

CKRD-registratie gratis voor alle nieuwe leden

Wie nu KNMvD-lid wordt, krijgt een CKRD-registratie voor een periode van vijf jaar cadeau. Een voordeel van € 150,-. Aanmelden gaat via www.knmvd.nl/lid-worden 

Via de lijsten van PE-Veterinair kan onze ledenadministratie controleren welke nieuwe leden CKRD-geregistreerd zijn. Nieuwe leden krijgen het bedrag van € 150,- teruggestort.

Check registers

Via PE Veterinair kunt u diverse registers binnen de diergeneeskunde doorzoeken. Selecteer eerst een register en klik op 'zoek'. U ziet dan de lijst met dierenartsen die staan ingeschreven in het gekozen register. U kunt ook zoeken op postcode, dierenarts, praktijknaam en/of plaats.

CKRD punten voor KNMvD bestuurs- / commissiewerk

De stuurgroep Veterinaire Kwaliteit en het bestuur van de KNMvD hebben besloten dat leden die in een bestuur of commissie van de KNMvD hebben gezeten, hiervoor accreditatiepunten krijgen.
(oud)commissie of bestuursleden kunnen tot maximaal een jaar na aftreden een deelnemersverklaring ontvangen. Deze verklaring dient u via het persoonlijk CKRD-dossier te uploaden in PE-Veterinair.

Wenst u deze punten te ontvangen: meld u bij secretariaat@knmvd.nl. U ontvangt dan een verklaring. Bestuurders ontvangen voor elk bestuursjaar 12 punten en commissieleden 3 punten.

Staat u nog niet in het CKRD register dan is het misschien een overweging waard. Uw punten voor het afgelopen jaar kunt u dan, na het uploaden van de verklaring, bijschrijven.

Vragen naar aanleiding van deze berichtgeving?: graag via secretariaat@knmvd.nl.

Voor problemen met het aanmelden bij PE-Veterinair of het uploaden kunt u contact opnemen met het secretariaat van PE-Veterinair via info@peveterinair.nlinfo@peveterinair.nl of 088-0321880. 

Herregistratie

Voor de herregistratie in het CKRD geldt een norm van minimaal 100 punten geaccrediteerde nascholing in 5 jaar. Inhoudelijk kunnen de punten verkregen worden op het domein Veterinair Handelen. Daarnaast kunt u binnenkort  ook niet-veterinaire scholing indienen voor accreditatie zover die bijdraagt aan een professionele ontwikkeling.

Van de 100 punten in vijf jaar tijd moeten minimaal 30 punten behaald zijn middels een vorm van intercollegiaal overleg/intervisie. Intercollegiaal overleg is een efficiënte manier om samen met collega’s te werken aan een verdere verdieping van vakkennis en persoonlijke ontwikkeling. Voor meer uitleg over en organisatie van intercollegiaal overleg kunt u terecht bij ICOVet.

U kunt op twee manieren nascholingspunten verzamelen, bekijk hieronder hoe: 

  • Formele nascholing; het volgen van nascholing georganiseerd door een professionele cursusaanbieder. Denk hierbij aan workshops, werkcolleges, lezingen, hoorcolleges, symposia, lineaire e-learning, congressen etc.. In de agenda vindt u het actuele aanbod aan geaccrediteerde nascholing.
  • Informele nascholing; het participeren in kleinschalige zelfgeorganiseerde nascholing en tal van activiteiten die de ontwikkeling in het vak ondersteunen. Denk hierbij onder andere aan intercollegiaal overleg, intervisie, participeren in kennisnetwerken, schrijven van richtlijnen uitvoeren van de zelfevaluatie.

De stuurgroep Veterinaire Kwaliteit (VK) bewaakt de doelstellingen van het CKRD. Deze groep van de KNMvD beheert het reglement CKRD en benoemt op voordracht van de groepsbesturen van de KNMvD een Technische Commissie (TEC). De TEC is verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvragen tot accreditatie van nascholingsactiviteiten en geeft advies aan de Stuurgroep VK.

De stuurgroep VK en de TEC zijn reglementair vastgelegd in respectievelijk bijlage 4 en 5 van het CKRD reglement.

Meer informatie

Bekijk onderstaande links voor meer informatie: