Het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen (KD) is het administratie-orgaan voor administratie en registratie ten behoeve van nascholing en registers zoals onder andere het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD) en andere (sector)registers voor dierenartsen. Het KD is een uitvoeringsorgaan en een werkonderdeel van het bureau van de KNMvD en valt onder de bevoegdheid van de directeur van de KNMvD.

Taken van het KD zijn:

  • het toetsen en administreren van aanvragen voor registratie en herregistratie van dierenartsen in het CKRD;
  • het in opdracht van betreffende regelinghouders administreren en/of toetsen van aanvragen voor registratie en herregistratie in een aantal andere sectorregisters;
  • het faciliteren en administreren van formaliteiten rond de accreditatie van formele en informele nascholing voor dierenartsen;
  • het adviseren en faciliteren van betrokken partijen; zijnde registerhouders en dierenartsen.

Va een digitale nieuwsbrief ontvangen dierenartsen en instellingen nieuws van het KD. Klik hier
om u aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Regelinghouder voor het CKRD is de Stuurgroep Kwaliteitsorgaan Dierenartsen (Stuurgroep KD). Klik hier voor meer informatie.

Borging
Het KD registreert aanmeldingen van deelnemers en van nascholingsaanbieders. Daarnaast zorgt het via technische commissie voor accreditaties van nascholing. Dit alles gebeurt transparant en volgens vaste procedures,. Een externe certificerende instantie – NQA - voert driemaal per jaar een audit uit om te toetsen of deze procedures correct gevolgd worden. Zie hiervoor ook de door NQA opgestelde verklaring.

Meer informatie
• Algemene voorwaarden Kwaliteitsorgaan Dierenartsen (pdf)
• Privacy Statement Kwaliteitsorgaan Dierenartsen (pdf)