Nascholing is een middel om de kennis en kunde op peil te houden en verder te ontwikkelen in het vak. De KNMvD is van mening dat de dierenarts mag verlangen dat nascholing aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoet. Dierenartsen besteden tijd en geld aan nascholing en dan mag verwacht worden dat er een minimale kwaliteitsstandaard is waar de nascholing aan voldoet. Binnen het CKRD zijn hiervoor criteria opgesteld.

Accreditatie van nascholing
De accreditatie van nascholingsactiviteiten volgens het protocol ligt bij de technische commissie (TEC) in nauwe samenwerking met het secretariaat van PE-Veterinair.
De professional kan hier op zijn beurt op transparant wijze mee aantonen dat hij of zij serieus werk maakt van de eigen ontwikkeling in het vakgebied. Daarnaast tellen de punten mee voor het CKRD.

De KNMvD biedt u het hier volledige aanbod van geaccrediteerde nascholing

Typen nascholing 
Er bestaan twee typen nascholing, formele en informele nascholing.

Formele nascholing
Onder formele nascholing wordt verstaan het volgen van nascholing welke is georganiseerd door een professioneel cursusaanbieder, zoals de PEGD. Formele nascholing kan aangeboden worden in diverse vormen zoals een training, workshop of practicum. Ook congressen en symposia vallen onder formele nascholing, evenals e-learning (live en niet-live) en webinars.

Informele nascholing
Naast het volgen van nascholing kan een professional zich ontwikkelen door bijvoorbeeld het schrijven van artikelen, het participeren in een kennisnetwerk, het schrijven van een richtlijn, intercollegiaal overleg, uitvoeren van de zelfevaluatie enzovoorts. Deze wijze van nascholing noemen we informele nascholing Ook hier kunnen accreditatiepunten aan worden toegekend om dit transparant en inzichtelijk te maken voor o.a. de klant, een toekomstige werkgever of stakeholders in het maatschappelijk veld.

Bent u dierenarts en wilt u nascholing volgen? Klik hier