Nascholing is een middel om de kennis en kunde op peil te houden en verder te ontwikkelen in het vak. De KNMvD is van mening dat de dierenarts mag verlangen dat nascholing aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoet. Dierenartsen besteden tijd en geld aan nascholing en dan mag verwacht worden dat er een minimale kwaliteitsstandaard is waar de nascholing aan voldoet. Binnen het KD zijn hiervoor criteria opgesteld.

Accreditatie van nascholing
Het KD kan middels een vastgestelde procedure uw nascholingsaanbod accrediteren; d.w.z. punten toekennen aan de nascholing. Dit wordt per categorie gedaan door een technische commissie die bestaat uit verschillende experts op dat vakgebied. De werkwijze van het KD en van de technische commissies wordt driemaal per jaar getoetst door een auditerende instantie. Voor de komende jaren is dit NQA. Dit borgt een systeem van hoogwaardige nascholing die gevolgd kan worden door de professional.

De professional kan hier op zijn beurt op transparant wijze mee aantonen dat hij of zij serieus werk maakt van de eigen ontwikkeling in het vakgebied. Daarnaast tellen de punten mee voor het CKRD.

De KNMvD biedt u het hier volledige aanbod van geaccrediteerde nascholing

Typen nascholing 
Er bestaan twee typen nascholing, formele en informele nascholing.

Formele nascholing
Onder formele nascholing wordt verstaan het volgen van nascholing welke is georganiseerd door een professioneel cursusaanbieder, zoals de PEGD. Formele nascholing kan aangeboden worden in diverse vormen zoals een training, workshop of practicum. Ook congressen en symposia vallen onder formele nascholing, evenals e-learning (live en niet-live) en webinars.

Informele nascholing
Naast het volgen van nascholing kan een professional zich ontwikkelen door bijvoorbeeld het schrijven van artikelen, het participeren in een kennisnetwerk, het schrijven van een richtlijn, intercollegiaal overleg, uitvoeren van de zelfevaluatie enzovoorts. Deze wijze van nascholing noemen we informele nascholing Ook hier kunnen accreditatiepunten aan worden toegekend om dit transparant en inzichtelijk te maken voor o.a. de klant, een toekomstige werkgever of stakeholders in het maatschappelijk veld. U kunt hier meer informatie vinden voor het aanmelden van uw informele nascholing en voor het aanvragen van accreditatiepunten. 

Bent u dierenarts en wilt u nascholing volgen? Klik hier

Bent u dierenarts en heeft u op andere wijze aan professionele ontwikkeling gedaan? Klik hier
 

Meer informatie
• Standaardvoorwaarden accreditatie nascholing (pdf)
• Betalingsvoorwaarden accreditatie nascholing (pdf)