Begin 2013 heeft Stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren (PEGD) aan haar modulaire cursus ‘Toegepaste echocardiografie’ online modulen toegevoegd die zijn aangeboden via het platform van Elevate Health, een online academy voor medische professionals. De online cursus is positief ontvangen en de PEGD en Elevate Health zijn daarom voornemens de samenwerking uit te breiden.

De cursus ‘toegepaste echocardiografie’
PEGD, een samenwerkingsverband van de KNMvD-GGG en de het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren van de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, organiseert lezingen, workshops en modulaire cursussen, die gegeven worden door nationale en internationale topsprekers. Eén van deze cursussen is de cursus ‘Toegepaste echocardiografie’, een zesdaagse modulaire cursus waarmee deelnemers gericht een echo gerelateerd aan een patiënt leren interpreteren. Hiervoor is zowel kennis van de cardiologie als van de echocardiografie van belang, vandaar deze zesdaagse cursus voor gevorderden.

Voor het eerst online!
In 2013 heeft Monique Megens (PEGD) voor het eerst een deel van de cursus ‘toegepaste echocardiografie’ online laten verzorgen. Deelnemers kregen voorafgaand aan de reguliere cursus een wachtwoord en inlognaam toegestuurd om virtueel kennis te maken met de andere deelnemers en met de docent van de cursus (dr. Victor Szatmári). De verplichte online module bood de gelegenheid tot het oefenen met de lesstof en deelnemers konden aan de docent laten weten welke vragen ze hadden. Aan de deelnemers werden casus uit de praktijk gepresenteerd, waarover ze vragen moesten beantwoorden. De antwoorden en vragen van deelnemers zijn door de docent gebruikt bij het invullen van de verdere cursus.

Ervaringen
Het experiment kan als geslaagd worden beschouwd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat deelnemers het toevoegen van een online module aan de cursus erg waarderen. Enkele reacties waren: ”Het dwingt je om even goed na te denken en in de stof te duiken, wat erg prettig kan zijn als voorbereiding van de cursus.” en “Het verplicht je tot een goede voorbereiding.”. De flexibiliteit die online leren met zich meebrengt, wordt bijzonder gewaardeerd: “Geen gereis, geen vrij nemen, eigen tijd bepalen.” en “Dat ik in mijn eigen tempo kan nadenken en niet ‘overruled’ wordt door de snelle jongens.”

Vervolg
Zowel de PEGD als Elevate Health zijn tevreden over de samenwerking en daarom voornemens om de samenwerking en daarmee het online aanbod uit te breiden.

Contact
Ook andere opleidingsorganisaties kunnen via Elevate Health hun onderwijs aanbieden. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Renée Filius renee.filius@elevatehealth.eu, programmamanager bij Elevate Health via +3188 755 68209 of met Hylke Faber, business developer bij Elevate Health hylke.faber@elevatehealth.eu via +3188 755 04 88.

Meer over Elevate Health
Elevate Health (www.ElevateHealth.eu), een initiatief van onder andere de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, biedt een platform voor opleidingspartners om online cursussen aan te bieden. Daarnaast biedt Elevate onderwijskundige en technische expertise over online leren, verzorgt zij de deelnemersadministratie en draagt zij bij aan het werven van deelnemers.

Kenmerkend voor leren bij Elevate is de persoonlijke aanpak. Deelnemers hebben altijd een aanspreekpunt en worden gedurende het gehele traject door een onderwijskundige begeleid. “Fijn dat jullie ook in de gaten houden of iedereen actief is” is een veelgehoorde reactie onder de deelnemers. Daarnaast biedt Elevate een leeromgeving die bij uitstek geschikt is voor deelnemers die een cursus volgen naast een drukke baan. Gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit staan voorop.