Onder formele nascholing wordt verstaan het volgen van nascholing welke is georganiseerd door een professioneel cursusaanbieder. Formele nascholing kan aangeboden worden in diverse vormen zoals een training, workshop of practicum. Ook congressen en symposia vallen onder formele nascholing, evenals e-learning (live en niet-live) en webinars.

In de agenda vindt u het actuele aanbod van geaccrediteerde nascholing.  

Via de agenda kunt u zich direct inschrijven voor bijvoorbeeld een cursus, congres of symposium. U maakt een keuze uit de lijst voor meer details omtrent de betreffende nascholingsbijeenkomst. Vervolgens kunt zich via deze pagina direct inschrijven.

Aanvraag accreditatie individuele nascholing
Meld u aan bij PE-Veterinair. Klik hier.