Hebt u een wetenschappelijk artikel op uw naam staan? Of bent u actief binnen een kennisnetwerk? Als dierenarts kunt u inzichten, vaardigheden en attitudes ontwikkelen buiten de formele nascholing om. In bepaalde gevallen heet dit informele nascholing.

U kunt op een aantal manieren nascholingspunten verdienen met informele nascholing. Hieronder vindt u per mogelijkheid een link naar meer informatie en de benodigde documenten voor het aanmelden van de informele nascholing om de accreditatiepunten aan te vragen:

Intercollegiaal overleg (over de professie/over de professional)
Informatie IOD (doc)
Spelregels (pdf)
Strategieën voor de procesbegeleider/voorzitter (pdf)
Aanvraagformulier accreditatiepunten IOD (pdf)
Formulier presentie en reflectie IOD (pdf)
ICOVet kan u helpen bij het realiseren van IOD

Participeren in een online kennisnetwerk
Toelichting uit het beleidsdocument (pdf)
Aanvraagformulier accreditatiepunten kennisnetwerk (pdf)
Formulier presentie en evaluatie Kennisnetwerk (pdf)

Uitvoeren van een zelfevaluatie
Toelichting uit het beleidsdocument (pdf)
Aanvraagformulier accreditatiepunten zelfevaluatie (pdf)
Klik hier voor uitvoeren zelfevaluatie

Participeren in een richtlijnwerkgroep
Toelichting uit het beleidsdocument (pdf)
Aanvraagformulier accreditatiepunten richtlijnwerkgroep (pdf)

Publiceren van een wetenschappelijke vakinhoudelijke publicatie
Toelichting uit het beleidsdocument (pdf)
Aanvraagformulier accreditatiepunten publicatie (pdf)

Schrijven van een vakinhoudelijk boek
Toelichting uit het beleidsdocument (pdf)
Aanvraagformulier accreditatiepunten boek (pdf)

Ontwikkelen en doceren nascholingsactiviteiten
Toelichting uit het beleidsdocument (pdf)
Aanvraagformulier accreditatiepunten nascholingsactiviteiten ontwikkelen en doceren (pdf)

Uitvoeren van een intercollegiaal bezoek of audit
Toelichting uit het beleidsdocument (pdf)
Aanvraagformulier accreditatiepunten intercollegiaal bezoek (pdf)