PEGD.jpgDe Stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren (PEGD) is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), onderdeel van de KNMvD en het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren (DGG) van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.

Inschrijven
Door ontwikkeling van de nieuwe website is de inschrijving voor PEGD cursussen op dit moment alleen mogelijk via www.knmvd.nl/actueel/agenda

Voorgeschiedenis
De Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren en het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren (DGG) hebben, na het wegvallen van de stichting PAOD, de taak op zich genomen om nascholing voor dierenartsen en paraveterinairen te organiseren. Op 22 januari 2009 is hiervoor de Stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren (PEGD) opgericht.

Stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit Lonneke Stark, voorzitter GGG, Hans Heesterbeek, voorzitter DGG, Dick de Haan, manager DGG, Annemiek van den Noort, bestuurslid GGG.

Programmacommissie
De programmacommissie is de denktank voor het cursusprogramma. De leden van de programmacommissie zijn: Ceriel Maas (specialist orthopedie-chirurgie), Jenny Buijtels ( specialist – interne geneeskunde), Duco Stam (Dierenartsenpraktijk Kerckebosch, Zeist), Marije Persoon (oprichtster iViP) en Monique Megens (Project manager PEGD).

Medewerkers
Liesbeth van den Berg, medewerker van de KNMvD, is het aanspreekpunt van PEGD. Bij haar kunt u terecht voor al uw vragen (info@pegd.nl).

Cursussen
PEGD organiseert (interactieve) lezingen, workshops in kleine groepen, practica en modulaire cursussen. De modulaire cursussen zijn meerdaagse cursussen binnen één en dezelfde discipline. De cursus is opgebouwd uit meerdere modulen en worden meestal verspreid over een jaar gegeven. Het modulaire concept wordt als zeer positief ervaren. De modulaire cursussen zitten vaak al snel vol. 

Locatie
De cursussen vinden in de regel plaats op het Departement Geneeskunde Gezelschapsdieren in de collegezaal van Gezelschapsdieren of in de practicumzalen.

Prijs
De stichting heeft zaken als inschrijving en facturering zoveel mogelijk geautomatiseerd. Waar nodig wordt de stichting ondersteund door ingehuurde medewerkers van de KNMvD, het departement en freelancers. Door onder andere op deze wijze de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden, kunnen de inkomsten zoveel mogelijk direct ten goede van de cursussen komen. Dit maakt het mogelijk kwalitatief goede cursussen voor een gunstige prijs aan te bieden. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Sponsoren 
De stichting heeft daarnaast weloverwogen besloten gebruik te willen maken van de mogelijkheid van sponsoring. Ze heeft gemeend dat een samenwerking voor lange termijn met een gelimiteerd aantal sponsoren voor beide partijen een toegevoegde waarde heeft. Voorwaarden voor sponsoring is uiteraard dat de onafhankelijkheid van de inhoud van de cursussen gewaarborgd wordt. PEGD partners.jpg

De vier sponsoren, de zogenaamde Strategische Partners, zijn: MSD Animal Health Intervet Nederland bv, Menarini Diagnostics, Royal Canin Nederland B.V. en Proteq Dier & Zorg.