PEGD.jpg

De Stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren (PEGD) is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), onderdeel van de KNMvD en het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren (DGG) van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. 

De Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren en het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren (DGG) hebben, na het wegvallen van de stichting PAOD, de taak op zich genomen om nascholing voor dierenartsen en paraveterinairen te organiseren. Op 22 januari 2009 is hiervoor de Stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren (PEGD) opgericht. 

Het doel van de Stichting PEGD is hoogwaardige nascholingen te bieden voor gezelschapsdierenpractici en paraveterinairen, waarbij de nadruk ligt op de directe toepasbaarheid in de praktijk. Hiertoe biedt PEGD jaarlijks een uitgebreid nascholingsprogramma, waarbij naast lezingen ook interactieve workshops en modulaire, meerdaagse cursussen worden georganiseerd.

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit Erik Gostelie, voorzitter GGG, Jan Willem Hesselink, voorzitter DGG, Cindy Halberstadt, manager DGG, Hanny Kokke-Dijkstra, bestuurslid GGG.

Programmacommissie 

De programmacommissie is de denktank voor het cursusprogramma. De leden van de programmacommissie zijn: Sara Galac (Dierenarts/endocrinoloog, faculteit diergeneeskunde Utrecht), Sara Janssens (Dierenarts algemene chirurgie, faculteit diergeneeskunde Utrecht), Hanny Kokke-Dijkstra (Bestuurslid PEGD), Duco Stam (Dierenartsenpraktijk Kerckebosch, Zeist) en Babet Mooij (Programmamanager PEGD).

Medewerkers

Liesbeth van den Berg, medewerker van de KNMvD, is het aanspreekpunt van PEGD. Bij haar kunt u terecht voor al uw vragen (info@pegd.nl of 030-6348967, bij afwezigheid kunt u een bericht achterlaten op de voicemail).

Cursussen

PEGD organiseert (interactieve) lezingen, workshops in kleine groepen, practica en modulaire cursussen. De modulaire cursussen zijn meerdaagse cursussen binnen één en dezelfde discipline. De cursus is opgebouwd uit meerdere modulen en worden meestal verspreid over een jaar gegeven. Het modulaire concept wordt als zeer positief ervaren. De modulaire cursussen zitten vaak al snel vol.

Agenda

Bekijk hier de PEGD agenda en schrijf u in voor een PEGD cursus.

Locatie

De cursussen vinden in de regel plaats op het Departement Geneeskunde Gezelschapsdieren in de collegezaal van Gezelschapsdieren of in de practicumzalen.

Prijs

De stichting heeft zaken als inschrijving en facturering zoveel mogelijk geautomatiseerd. Waar nodig wordt de stichting ondersteund door ingehuurde medewerkers van de KNMvD, het departement en freelancers. Door onder andere op deze wijze de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden, kunnen de inkomsten zoveel mogelijk direct ten goede van de cursussen komen. Dit maakt het mogelijk kwalitatief goede cursussen voor een gunstige prijs aan te bieden. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Sponsoren

Om de nascholingen tegen een betaalbare prijs aan te bieden, wordt samengewerkt met de strategische partner van PEGD, te weten Hill’s Pet Nutrition. Dit bedrijf staat volledig achter de doelstellingen van PEGD om permanente educatie toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk dierenartsen en paraveterinairen en zal hun kennis en expertise aanwenden om de Stichting te ondersteunen en een actieve bijdrage te leveren aan het succes van PEGD.

De strategische partners van PEGD: 

Logo Hills