Een register is een (virtuele) lijst waarin dierenartsen zijn opgenomen die voldoen aan bepaalde vooraf vastgestelde citeria. De regelinghouder stelt de criteria vast waaraan moet worden voldaan om in het register te worden opgenomen. Vaak zijn het de afnemers van veterinaire diensten die in overleg met de beroepsgroep de eisen voor het register bepalen.

Voor de veterinaire beroepsgroep zijn verschillende registers actief. Ieder register is een database met daarin persoonsgegevens en data die voor de verschillende registerhouders van belang worden geacht. Naast deze private kwaliteitsregisters bestaat er ook een door de overheid ingesteld register waarin alle dierenartsen die in Nederland bevoegd zijn om de diergeneeskunde uit te oefenen geregistreerd staan. Dit register wordt beheerd door het CIBG .


Registers voor de veterinaire beroepsgroep:

- CKRD (regelinghouder KNMvD) 
- I&R paard  
- GVP melkgeiten (regelinghouder NGZO) 
- Salmonella certificering (regelinghouder NZO)
- Erkende Paardendierenarts (regelinghouder Stichting Paard)
- Erkende Keuringsdierenarts Paard (regelinghouder Stichting Paard)
- Geborgde Rundveedierenarts (regelinghouder Stichting Geborgde Dierenarts)
- Geborgde Varkensdierenarts (regelinghouder Stichting Geborgde Dierenarts) 
- Geborgde Vleeskalverdierenarts (regelinghouder Stichting Geborgde Dierenarts)
- Geborgde Pluimveedierenarts (regelinghouder Stichting Geborgde Dierenarts)
- IKM (regelinghouder Stichting Zuivelplatform)
- Nederlands Veterinaire Specialistenregister (regelinghouder Registratiecommissie)